Cărți despre spiritualitate practică
Cărți despre spiritualitate practica

Simple exercitii - spiritualitate practica

19/09/2018
de catre

"În căutarea excelenței" de O.P. Ghai este o antologie despre puterea rugăciunii. Poeme, rânduri bogate, perle de înțelepciune din toate religiile lumii, adunate de autor în scopul atingerii excelenței în orice domeniu al vieții și a dobândirii unei stări de fericire și pace mentală. Sunt simple exerciții spirituale, iar punându-le în practică ne vom desăvârși interior. 

Cum să ne amplificăm forţa spirituală

„Creşterea forţei spirituale a unui om se poate realiza prin mai multe mijloace. De bază însă va fi întotdeauna controlul vorbirii, astfel încât să evităm preamărirea propriei religii, defăimarea religiei celorlalţi, comentariile superficiale pe teme religioase, fără motiv şi fără relevanţă. Atunci când se iveşte o ocazie potrivită, putem onora persoanele de alte religii. Procedând în acest fel, manifestăm spirit religios potrivit propriei noastre religii, şi de asemenea îi stimulăm pe ceilalţi să se exprime potrivit religiei lor.
Procedând în mod contrar, facem deservicii atât religiei proprii cât şi religiilor celorlalţi oameni. Acela care îşi preamăreşte propria religie şi o aşează mai presus de religiile tuturor celorlalţi, cu siguranţă aduce vătămare religiei sale.”
– Edictul al XII-lea al Împăratului Ashoka

Ce este rugăciunea

Cuvântul „rugăciune” desemnează cel puţin patru acţiuni diferite: petiţie, intervenţie, adorare, contemplare. Petiţia înseamnă a cere ceva pentru noi înşine. Intervenţia înseamnă a cere ceva pentru altcineva. Adorarea înseamnă a ne folosi intelectul, simţirea, voinţa şi imaginaţia pentru a înfăptui acte de devoţiune faţă de Dumnezeu, văzut în aspectul său personal, încarnat, uman. Contemplaţia este acea stare de conştiinţă în care sufletul se deschide către divinitate, fie  ea în aspect imanent sau transcendent.
– Aldous Huxley

Rugăciunea este comuniunea omului cu Dumnezeu. Aşa cum corpul fizic are nevoie de hrană, sufletul se hrăneşte şi el, iar hrana
potrivită lui este rugăciunea. Rugăciunea este necesară chiar şi pentru bunăstarea şi sănătatea corpului fizic. Toate faptele oferite
lui Dumnezeu prin actul rugăciunii sunt sublimate şi transmutate în acte de veneraţie a lui Dumnezeu.
Rugăciunea şi imnurile elevează mintea, iluminează spiritul, sublimează simţurile, purifică inima, trezesc conştiinţa şi stabilesc legătura cu Divinitatea.
Rugăciunile sunt panaceu pentru toate bolile trupului, minţii şi spiritului. Rugăciunile şi rostirea Numelor Divine sunt cele mai puternice mantras. Ele sunt încărcate cu puteri mistice: puterea iluminatoare a Soarelui, puterea distrugătoare a tot ce este rău a Focului, şi puterea dătătoare de pace şi bucurie a Lunii. Rugăciunea ar trebui să izvorască din adâncul inimii şi să ridice sufletul la Dumnezeu.
– Sri Satya Sai Baba

Zece reguli pentru dobândirea de rezultate eficiente prin rugăciune
1. Stai aşezat câteva minute în fiecare zi. Nu vorbi. Doar gândeşte-te la Dumnezeu. Procedând în felul acesta, mintea ta devine  receptivă din punct de vedere spiritual.
2. Apoi roagă-te cu voce tare, utilizând cuvinte simple, naturale. Spune-I lui Dumnezeu ceea ce îţi trece prin minte. Nu gândi în fraze pioase, stereotipe. Vorbeşte cu Dumnezeu pe limba ta. El înţelege.
3. Roagă-te în fiecare zi, când mergi la lucru, când călătoreşti cu metroul, când eşti la birou. Petrece câteva minute în rugăciune, închide ochii, făcând astfel să tacă glasul lumii, apoi concentrează-te asupra prezenţei lui Dumnezeu. Cu cât mai stăruitor vei face zilnic acest lucru, cu atât mai aproape Îi vei simţi prezenţa.
4. Nu cere câte ceva de fiecare dată când te rogi, ci aminteşte-ţi binecuvântările pe care Dumnezeu ţi le-a dăruit, şi petrece mai mult timp mulţumindu-I pentru acestea.
5. Roagă-te cu credinţa că rugăciunile sincere sunt ascultate şi că prin ele cei dragi ţie sunt înconjuraţi de dragostea şi protecţia divină.
6. Nu folosi niciodată un gând negativ în rugăciune. Numai gândurile pozitive se împlinesc.
7. Arată-te întotdeauna gata să primeşti voia lui Dumnezeu. Cere ce doreşti, dar fii deschis să primeşti ceea ce-ţi dă Dumnezeu. Cu siguranţă că acel lucru este mai bun decât ceea ce ai cerut tu.
8. Cultivă atitudinea de abandon total în mâinile lui Dumnezeu. Roagă-te să fii capabil să faci tot ce este în puterea ta şi lasă cu credinţă rezultatele faptelor tale în seama lui Dumnezeu.
9. Roagă-te pentru oamenii care nu-ţi plac sau care ţi-au greşit cu ceva. Resentimentele sunt o piedică în calea evoluţiei spirituale.
10. Fă o listă cu oamenii pentru care îţi propui să te rogi. Cu cât te vei ruga pentru mai mulţi oameni, şi mai ales dacă acei oameni sunt necunoscuţi, cu atât mai mult se va împlini rugăciunea ta.

Învaţă să stai liniştit şi să meditezi
Dacă poţi să stai liniştit şi să meditezi atunci când în jur este gălăgie, agitaţie, confuzie, ai dobândit un dar important.

Spiritul neobosit se manifestă în cei mai mulţi oameni prin nevoia stringentă de a se implica în proiecte care cer efort, prin angajarea tuturor energiilor lor în întreprinderi de amploare. Munca şi talentul sunt calităţi pe care ar fi de dorit să le posedăm, mai mult decât atât sunt calităţi esenţiale, dar pentru o viaţă bine întocmită este nevoie de asemenea de momente de linişte şi singurătate, momente în care mintea şi spiritul cresc, în care se construiesc castele în gând, se întocmesc planuri şi se estimează prospectele şi posibilităţile viitoare. Orele petrecute în meditaţie tăcută sunt necesare pentru o planificare inteligentă a vieţii, pentru a trăi şi a lucra cu folos.

Valoarea practică a meditaţiei
Un mod folositor de a vă petrece timpul este să alegeţi o idee forţă semnificativă, apoi să meditaţi asupra ei câteva minute, până când simţiţi că a devenit parte din fiinţa dumneavoastră.
Prin acest exerciţiu simplu furnizaţi minţii dumneavoastră multe gânduri frumoase, inspiratoare, care vă vor servi la momentul
potrivit. În acest sens, reţineţi următoarele gânduri, care pot fi idei forţă de mare valoare: Dumnezeu este iubire. Cunoaşterea
reală se bazează pe adevăr. Mintea Divină este eternă. Gândirea dreaptă este rugăciune. Adevărul, binele şi frumuseţea trebuie
preţuite fiecare pentru ele însele. Credinţa este întotdeauna creativă. Economia de timp aduce minţii înţelepciune. Părerea omului bun înseamnă a şti cum se face. Cărţile sunt substitutul mort pentru viaţă. Viaţa noastră are un curs ascendent atunci când o trăim în fericire. Bucuria este întotdeauna inspiraţie.

Cum să te rogi
Eşti norocos că ai acest corp omenesc. Roagă-te lui Dumnezeu atât de mult cât poţi. Trebuie să lucrezi mult. Nimic nu poate fi realizat fără muncă. În fiecare zi trebuie să dedici un anumit timp rugăciunii şi practicii spirituale, chiar dacă eşti angrenat în activităţi lumeşti.
A te ruga lui Dumnezeu şi a medita în stare de concentrare deplină, fie şi numai două minute, este mai bine decât a face acelaşi
lucru timp de ore, dar fără concentrare.
– Sri Saradamani Devi

 

Spiritualitate practicăRUGĂCIUNI

O, Putere Nevăzută care cârmuieşti destinele copiilor pământului, învaţă-mă simfonia vieţii, astfel încât natura mea să fie în armonia
cu Tine.
Revelează-mi bucuria iubirii, a sacrificiului de sine şi a carităţii.
Învaţă-mă să joc cu curaj, tărie sufletească şi încredere rolul pe care viaţa mi l-a hărăzit.
Înzestrează-mă cu înţelepciune, spre a şti cum să-mi stăpânesc limba şi firea, să pot învăţa cu răbdare arta de-a-mi conduce viaţa
către scopurile ei cele mai înalte, respectând intimitatea, drepturile şi limitările celorlalte vieţi.
Ajută-mă să dobândesc răsplata cuvenită pentru eforturile mele, să valorific prin munca mea oportunităţile pe care mi le dăruieşti şi să fiu întotdeauna gata să întind o mână de ajutor celor care au nevoie de încurajare şi sprijin în munca lor.
Dăruieşte-mi puterea de a aduce zâmbet, nu suspin, cuvânt bun şi născător de bucurie, nu ocară şi amărăciune.
Fă-mă simţitor la suferinţă, ajută-mă să înţeleg că există dureri ascunse în fiecare viaţă, fie înaltă sau de rând.
Iar dacă propria-mi viaţă mă va răni, toarnă peste rănile mele balsamul speranţei şi dăruieşte-mi curajul de a mă ridica şi de a-mi
continua drumul.
Ajută-mă să fiu smerit, să nu mă îmbăt cu egoism, să nu cad în păcat, să nu mă înjosesc.
Să fiu blajin când am succes; iar când viaţa mă încearcă, ridică inima mea arătându-i că dacă umbra nu ar exista, nu ar exista nici lumina, că totul în viaţă trebuie să îşi aibă umbra sa.
Învaţă-mă să fiu prieten adevărat şi loial, bun tovarăş cu drumul drept, să pot arăta celorlalţi bunătatea pe care am dobândit-o
prin înţelegerea propriilor mele defecte.
Dacă înving, aşează pe fruntea mea laurii pe care merită să-i poarte un învingător; iar dacă sunt învins, fă ca înfrângerea mea să se petreacă în timp ce mă aflu cu faţa la duşman, luptând cu el, bărbăteşte.
– Robinson

Rugăciunea unui bărbat
Ajută-mi, Stăpân Atotputernic, să trăiesc
O viaţă de om adevărat,
Triumf şi înfrângere la fel să împlinesc
Cum ar trebui să facă oricare bărbat.
Să cânt cât trăiesc tot cântecul Tău,
Să lupt, să iubesc şi să râd,
Şi când sub trifoi m-oi afla, când mi-o fi cel mai rău,
Epitaf să îmi pui acest rând.
Aici se odihneşte un om ce-a trăit
În lumea prea iute din ziua de azi,
Un om cu o soartă şi-un vis de-mplinit
Care-a luptat, a căzut şi-a făcut haz de necaz.
A învins uneori, dar nu s-a târât,
Alteori a pierdut, dar nu s-a jelit,
Şi-a primit înfrângerea împăcat şi tăcut,
Şi-nainte a mers cu curaj neştirbit.
A avut fi re slabă, ca oricare om,
Dar a iubit atât cât de mult a putut
Fie bun, fie rău, fie mic, fie domn,
Pe toţi i-a iubit deopotrivă de mult.
Şi-a păstrat spiritul întreg şi cinstit,
N-a pregetat să ajute un prieten,
Partea lui şi-a jucat până la bunul sfârşit
Şi-ntr-o zi şi-a culcat fruntea blând între cetini.
– Autor necunoscut

Rugăciunea unei femei
O, Doamne, care toate cele de trebuinţă mie le ştii
Ajută-mă să îmi port crucea cu mulţumire în fiecare zi,
Dăruieşte-mi curaj, răbdare şi sârg,
Şi ajută-mă să-mi fac datoria zilnic,
Fără să mă plâng!
O, Doamne, care bine cunoşti întunericul ce mă pândeşte în cale,
Călăuzeşte-mi paşii, nu-i lăsa ispitiţi de rătăcită cărare;
Întăreşte-mi credinţa, mie, fir de iarbă plăpând,
Pentru ca în Tine să aflu putere de-a pururi,
Fără să plâng!
O, Doamne, dăruieşte-mi tăria de-a îndura greutăţile vieţii,
Fă-mă simplă, curată şi pură precum roua dimineţii.
De egoism lipsită sa fiu, şi-n fiecare clipă
Să dau ajutor celui ce are nevoie,
Mereu mulţumită!
O, Doamne, ajută-mi rolul meu de femeie să-l îndeplinesc cu cinstire,
Fă-mă curajoasă, puternică şi tare din fire.
Strălucirea soarelui în ochi să o port,
Susţine-mă în fiecare zi
Să fiu vieţii suport!
– Anonim

Rugăciune pentru fiul meu
O, Dumnezeule, Cel care îmi eşti mie Părinte, binecuvântează rodul trupului meu pământesc cu Duhul Tău. Fă să nu greşesc în felul cum îmi voi creşte pruncul, atât de plăpând. Ajută-mă să înţeleg care sunt planurile Tale pentru el şi foloseşte-mă spre a le duce la îndeplinire, dăruindu-i prin mine binecuvântarea şi ajutorul Tău. Fă-mă iubitor, înţelegător, plin de bucurie, răbdare şi simţire faţă de nevoile lui, astfel încât să se încreadă în mine şi să-mi fie apropiat. Ajută-mă să mă ruşinez să îi cer lui ceea ce nu îmi cer mie  însumi; ajută-mă să mă străduiesc din ce în ce mai mult să fiu omul al cărui model ar dori să-l urmeze. Mă rog Ţie pentru acestea 
în numele şi întru Graţia Domnului nostru Hristos.
– Walter Russell Bowie

Rugăciune pentru Tărie
Aceasta este rugăciunea mea pentru Tine, o, Doamne, frânge rădăcinile dorinţei în inima mea.
Dăruieşte-mi tăria de a-mi purta cu egală uşurinţă bucuria şi tristeţea.
Dăruieşte-mi tăria de a-mi face iubirea rodnică slujind.
Dăruieşte-mi tăria de a nu deposeda niciodată pe cel sărac, şi de a nu îngenunchea în faţa puterii insolente.
Dăruieşte-mi tăria de a-mi menţine mintea mult deasupra neplăcerilor zilnice.
Şi mai cu seamă, dăruieşte-mi tăria de a aşeza cu adâncă iubire întreaga mea putere la picioarele Tale.
– Rabindranath Tagore 

Gayatri mantra
Să medităm asupra Domnului Ishwara (cauza primordială), şi asupra gloriei Celui care a creat Universul, Cel care este vrednic de a fi venerat, Cel care poate dezlega toate păcatele şi vindeca ignoranţa. Fie ca Spiritul Lui Divin să ne lumineze!
– Rigveda 3.62.10

Să nu uităm de noi, de suflet, de Sine! Să avem grijă de practica noastră spirituală, zi de zi!

 

Inspiră-te din minunata antologie a lui O.P.Ghai pentru spiritualitate practică: În căutarea excelenței: https://www.edituramix.ro/autocunoastere-dezvoltare-personala/in-cautarea-excelentei/ 

 

Comment-uri

Nici o postare găsită

Scrie un comentariu

Postări recente Postări recente